Τι είναι η αρτηριακή πίεση

Τι είναι η αρτηριακή πίεση

Αρτηριακή πίεση είναι η πίεση που ασκεί το αίμα στις αρτηρίες. Δημιουργείται από τη συνεχή ροή του αίματος από τη καρδιά σε όλο το σώμα και από το μέγεθος των αιμοφόρων αγγείων, μέσα από τα οποία περνάει το αίμα. Το ιδανικό επίπεδο της αρτηριακής πίεσης είναι 120/80 (mmHg). Ο μεγαλύτερος αριθμός (120) αναφέρεται στην αρτηριακή πίεση σε κάθε χτύπο της καρδιάς ή όσο η καρδιά σας «δουλεύει». Ο μικρότερος (80) αναφέρεται στην πίεση ανάμεσα στους παλμούς ή όταν η καρδιά «ξεκουράζεται».

Η αρτηριακή πίεση είναι μεταβλητή και αλλάζει κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η σωματική δραστηριότητα, η συγκίνηση ή το άγχος, μπορούν επίσης να αυξήσουν προσωρινά την πίεσή σας. Αυτό είναι εντελώς φυσιολογικό και διαφέρει κατά πολύ από τη διάγνωση ότι έχετε «υψηλή αρτηριακή πίεση» ή «υπέρταση».

Συνδεθείτε για να αφήσετε το σχόλιό σας εδώ.