O Όμιλος Unilever, (ήτοι οι εταιρείες  ήτοι  Elais -Unilever Hellas A.E., Ελάνθη Α.Ε.Β.Ε., Unilever – Κnorr A.B.E.E και Lipoma Management Services A.E. (στο εξής «Όμιλος Unilever») δεσμεύεται και έχει λάβει μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων που οι χρήστες παρέχουν μέσω του δικτύου.

Οι μόνες πληροφορίες που συγκεντρώνουμε και αποθηκεύουμε κατά τη συνήθη χρήση της ιστοσελίδας είναι η διεύθυνση του υπολογιστή από τον οποίον ο χρήστης επισκέπτεται την ιστοσελίδα, ο τύπος του browser και η έκδοση που χρησιμοποιήθηκε, οι σελίδες στις οποίες ο χρήστης έχει πρόσβαση και η ημέρα και ώρα των εν λόγω αιτήσεων. Οι εν λόγω πληροφορίες χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της χρήσης και την υποβοήθηση της περαιτέρω ανάπτυξης της ιστοσελίδας. Η συγκεκριμένη χρήση δεν συντελεί στην συγκέντρωση ή αποθήκευση οποιασδήποτε προσωπικώς αναγνωρίσιμης πληροφορίας.

Στις περιπτώσεις που επικοινωνείτε μαζί μας μπορεί να αποθηκεύουμε πληροφορίες όπως το όνομά σας, το όνομα της εταιρίας σας, τη βιομηχανία σας, την ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνσή σας, το είδος του αιτήματός σας και οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία πιθανόν μας αποστείλετε. Οι ανωτέρω πληροφορίες θα χρησιμοποιούνται προς το σκοπό της απάντησης στο αίτημά σας και τέτοιες απαντήσεις δεν είναι εμπιστευτικές. Τα δεδομένα ελέγχονται από τον Όμιλο Unilever. Για να πάρετε πληροφορίες σχετικές με άλλους ανθρώπους θα πρέπει να έχετε τη συγκατάθεσή τους. Μπορεί επίσης να ζητηθούν προσωπικές πληροφορίες και σε άλλες περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα, εάν θελήσετε να συμμετάσχετε σε διαγωνισμό ή κάποια άλλη μέθοδο προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών. Η πληρέστερη γνώση των στοιχείων σας συμβάλλει ώστε να μπορούμε να προσαρμόσουμε τις παρεχόμενες υπηρεσίες στις συγκεκριμένες ανάγκες σας. Ο Όμιλος Unilever διατηρεί το δικαίωμα να γνωστοποιήσει τις συγκεντρωμένες πληροφορίες στις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρίες ή σε αξιόπιστους τρίτους προς το σκοπό της ενημέρωσής σας σχετικά με προϊόντα ή υπηρεσίες τους που μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Σε κάθε περίπτωση, θα τηρείται η διαδικασία που προβλέπεται από τον νόμο 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε τη διοχέτευση των ανωτέρω πληροφοριών σε τρίτους, ή/και περαιτέρω επαφή από την πλευρά μας, ή/και τη διαγραφή των ως άνω δεδομένων ή/και προβάλλετε αντιρρήσεις επί της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, θα σεβαστούμε το αίτημά σας.

 

ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ UNILEVER

Η Unilever λαμβάνει σοβαρά υπόψη της τα ζητήματα προστασίας του προσωπικού απορρήτου. Η προσέγγισή μας στο ζήτημα του σεβασμού του προσωπικού σας απορρήτου στηρίζεται στις εξής πέντε αρχές:
1.      Σεβόμαστε την εμπιστοσύνη που δείχνετε σε εμάς παρέχοντάς μας τα προσωπικά σας δεδομένα. Πάντοτε θα χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με τρόπο δίκαιο και αντάξιο της εμπιστοσύνης σας.
2.      Δικαιούστε να λαμβάνετε σαφή ενημέρωση σχετικά με το πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα και να σας παρέχεται η δυνατότητα να ασκήσετε τα δικαιώματά σας. Θα φροντίζομε να υπάρχει πάντοτε διαφάνεια σχετικά με το ποιες πληροφορίες (δεδομένα) συλλέγουμε, τι κάνουμε με αυτές τις πληροφορίες και σε ποιόν τις κοινοποιούμε.
3.      Θα λαμβάνουμε όλα τα εύλογα μέτρα για την προστασία των δεδομένων σας από αθέμιτη χρήση και θα τα τηρούμε ασφαλή.
4.      Θα συμμορφωνόμαστε με το σύνολο των διατάξεων τις κείμενης νομοθεσίας αναφορικά με την προστασία των δεδομένων και θα συνεργαζόμαστε με τις αρχές προστασίας δεδομένων.
5.      Αν ανησυχείτε για το πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, θα είναι πάντοτε σαφές σε ποιόν θα πρέπει να απευθυνθείτε και θα συνεργαζόμαστε μαζί σας για να απαντήσουμε άμεσα στις ανησυχίες σας.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ UNILEVER

Τελευταία Ενημέρωση: Μάιος 2012

Η Unilever δεσμεύεται να προστατεύει το προσωπικό σας απόρρητο και να διασφαλίζει την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Απορρήτου επεξηγείται ποιοι είναι οι τύποι πληροφοριών (δεδομένων) που συλλέγουμε, πως χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες αυτές και πως τις προστατεύουμε.

Τι καλύπτει η παρούσα Πολιτική Προστασίας Απορρήτου;

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Απορρήτου ισχύει για όλες τις πληροφορίες που συλλέγουμε μέσω διαδικτυακών τόπων, επώνυμων ιστοσελίδων ή από πλατφόρμες τρίτων (όπως το Facebook ή το YouTube), καθώς και από εφαρμογές στις οποίες η πρόσβαση και η χρήση πραγματοποιείται μέσα από τους προαναφερμένους διαδικτυακούς τόπους ή πλατφόρμες τρίτων και τις οποίες διαχειρίζεται ο Όμιλος Εταιρειών Unilever ή διαχειρίζονται άλλοι για λογαριασμό του Ομίλου (εφεξής «Ιστότοποι της Unilever»).

Η εταιρεία του Ομίλου Unilever που ευθύνεται για τον Ιστότοπο Unilever που επισκέπτεστε είναι υπεύθυνη για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Η χρήση ενός Ιστότοπου Unilever από εσάς συνεπάγεται ότι παρέχετε την συναίνεσή σας στην αντίστοιχη εταιρεία του Ομίλου Unilever να χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Απορρήτου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά την εταιρεία του Ομίλου Unilever που διαχειρίζεται το συγκεκριμένο Ιστότοπο Unilever, βλέπε κατωτέρωΤα δικαιώματά σας και σε ποιόν να απευθυνθείτε.

Αν δεν συμφωνείτε με τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων με αυτόν τον τρόπο παρακαλούμε μην χρησιμοποιείτε τους Ιστότοπους της Unilever.
Τι δεν καλύπτει η παρούσα Πολιτική Προστασίας Απορρήτου;

 

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Απορρήτου δεν καλύπτει:

·         πληροφορίες που συλλέγονται από διαδικτυακούς τόπους, πλατφόρμες ή/και εφαρμογές (εφεξής «Ιστότοποι Τρίτων») που δεν ελέγχουμε
·         πληροφορίες που συλλέγονται από Ιστότοπους Τρίτων τους οποίους επισκέπτεστε μέσω συνδέσμων που βρίσκονται σε Ιστότοπους της Unilever ή
·         διαδικτυακές διαφημιστικές καταχωρήσεις (banners), διαγωνισμούς και άλλες διαφημιστικές ή προωθητικές ενέργειες σε Ιστότοπους Τρίτων στις οποίες ενδεχομένως συμμετέχουμε ή υποστηρίζουμε ως χορηγοί.
Οι προαναφερόμενοι Ιστότοποι Τρίτων διαθέτουν τις δικές τους πολιτικές απορρήτου και τους δικούς τους όρους και προϋποθέσεις. Σας συνιστούμε να τους διαβάσετε πριν να χρησιμοποιήσετε αυτούς του Ιστότοπους Τρίτων.
Είστε κάτω των 18?
Οι περισσότεροι Ιστότοποι της Unilever είναι σχεδιασμένοι και προορίζονται για χρήση από πρόσωπα από 18 ετών και άνω. Σε περίπτωση που κάποιος Ιστότοπος της Unilever προορίζεται για χρήση από άτομα μικρότερης ηλικίας, θα λαμβάνουμε πρώτα την συναίνεση του γονέα ή κηδεμόνα πριν να συλλέξουμε προσωπικά δεδομένα, στις περιπτώσεις που απαιτείται τέτοια συναίνεση βάσει των σχετικών διατάξεων των νόμων και κανονισμών προστασίας δεδομένων (η ηλικία μέχρι την οποία απαιτείται η συναίνεση αυτή είναι διαφορετική σε κάθε χώρα).Αν διαπιστώσουμε ότι συλλέξαμε πληροφορίες από κάποιον χωρίς να έχει παρασχεθεί η προαναφερόμενη συναίνεση θα διαγράφουμε τις πληροφορίες αυτές όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Αν είστε κάτω των 18, αλλά σε μια ηλικία όπου πλέον δεν απαιτείται η γονική συναίνεση σύμφωνα με το δίκαιο τις χώρας σας, οφείλετε να διαβάσετε τους όρους της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Απορρήτου μαζί με τον γονέα ή κηδεμόνα σας για να είστε σίγουροι ότι και οι δύο τους αντιλαμβάνεστε.
Η πρόσβαση σε ορισμένα τμήματα των Ιστότοπων της Unilever καθώς και η δυνατότητα παραλαβής δώρων, δειγμάτων και λοιπών βραβείων ενδέχεται να παρέχεται μόνο σε χρήστες από 18 ετών και άνω. Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου να επαληθεύσουμε την ηλικία σας και να εφαρμόσουμε τους κανόνες μας σχετικά με την ηλικία.
Τι πληροφορίες συλλέγουμε;
Στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Απορρήτου ο όρος «προσωπικά δεδομένα» σημαίνει πληροφορίες ή μεμονωμένα πληροφοριακά στοιχεία που επιτρέπουν την εξακρίβωση της ταυτότητάς σας (ταυτοποίηση). Ο όρος αυτός περιλαμβάνει δεδομένα όπως το ονοματεπώνυμό σας, τη διεύθυνση, το όνομα χρήστη σας, τη φωτογραφία του προφίλ σας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και τον αριθμό τηλεφώνου σας αλλά ενδέχεται να περιλαμβάνει δεδομένα όπως τη διεύθυνση IP σας, τις αγοραστικές σας συνήθειες, τις προτιμήσεις και πληροφορίες για τον τρόπο ζωής σας ή τις προτιμήσεις σας αναφορικά με τα χόμπι και τα ενδιαφέροντά σας. Ενδέχεται να συλλέξουμε προσωπικά δεδομένα σας από διάφορες πηγές, συμπεριλαμβανομένων των:
·         Πληροφοριών που μας παρέχετε άμεσα
Ενδέχεται να συλλέξουμε πληροφορίες άμεσα από εσάς όταν μας παρέχετε προσωπικά σας δεδομένα, π.χ. όταν δηλώνετε συμμετοχή σε κληρώσεις βραβείων ή σε διαγωνισμούς, όταν εγγράφεστε στην υπηρεσία ενημέρωσής μας, όταν χρησιμοποιείτε εφαρμογές, όταν αγοράζετε κάποιο προϊόν ή υπηρεσία από εμάς, όταν συμπληρώνετε μια δημοσκόπηση ή όταν κάνετε ένα σχόλιο ή υποβάλετε μια ερώτηση. Οι τύποι πληροφοριών που ενδέχεται να συλλέξουμε από εσάς άμεσα συμπεριλαμβάνουν τις εξής πληροφορίες για εσάς:
o    ονοματεπώνυμο
o    διεύθυνση
o    διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας
o    όνομα χρήστη
o    αριθμό τηλεφώνου
o    πιστωτική κάρτα ή άλλα στοιχεία πληρωμής
o    ηλικία
o    ημερομηνία γέννησης
o    φύλο
o    περιεχόμενο που δημιουργεί ο χρήστης (user-generated content), αναρτήσεις και λοιπό περιεχόμενο που υποβάλετε στους Ιστότοπους της Unilever
·         Πληροφορίες που συλλέγουμε αυτόματα όταν χρησιμοποιείτε τους Ιστότοπους της Unilever
Χρησιμοποιούμε cookies και άλλα εργαλεία (όπως εργαλεία διαδικτυακής ανάλυσης (web analytic tools) και ετικέτες εικονοστοιχείων (pixel tags) αυτόματα για να συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με το πότε χρησιμοποιείτε τους Ιστότοπους της Unilever. Οι τύποι πληροφοριών που ενδέχεται να συλλέξουμε αυτόματα συμπεριλαμβάνουν:
o    πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα φυλλομέτρησης (browser) που χρησιμοποιείτε
o    πληροφορίες σχετικά με τις ιστοσελίδες που επισκεφθήκατε
o    την διεύθυνση IP address
o    του συνδέσμους που επιλέξατε
o    το όνομα χρήστη, την φωτογραφία προφίλ, το φύλο, το δίκτυο και κάθε άλλη πληροφορία που έχετε επιλέξει να κοινοποιείτε όταν χρησιμοποιείτε Ιστότοπους Τρίτων (όπως όταν χρησιμοποιείτε την λειτουργία «Μ’ αρέσει (Like)» στο Facebook ή την λειτουργία +1 στο Google+)
o    τις ιστοσελίδες που επισκεφθήκατε πριν επισκεφθείτε κάποιον Ιστότοπο της Unilever
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies, τα pixel tags και τα web analytics tools, βλέπε την Πολιτική σχετικά με τα Cookies
·         Πληροφορίες που συλλέγουμε από άλλες πηγές
Ενδέχεται να λάβουμε προσωπικά σας δεδομένα από άλλες πηγές, στις οποίες μπορεί να περιλαμβάνονται εμπορικά διαθέσιμες πηγές, όπως δημόσιες βάσεις δεδομένων και συλλέκτες δεδομένων (data aggregators) καθώς και από τρίτους στους οποίους έχετε δώσει την άδεια να κοινοποιούν τις πληροφορίες σας. Οι τύποι πληροφοριών που ενδέχεται να συλλέξουμε από τέτοιες πηγές συμπεριλαμβάνουν:
o    ονοματεπώνυμο
o    διεύθυνση
o    ηλικία
o    αγοραστικές συνήθειες
o    προτιμήσεις και πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ζωής, π.χ. για τα χόμπι και ενδιαφέροντά σας
o    πληροφορίες που διατίθενται στο κοινό, π.χ. περιεχόμενο που δημιουργεί ο χρήστης (user-generated content), blogs και αναρτήσεις
Πως χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;
Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για:
·         να βελτιώσουμε τα προϊόντα και την εμπειρία σας στους Ιστότοπους της Unilever. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.
Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για:
o    να αξιολογήσουμε την χρήση των Ιστότοπων και των προϊόντων και υπηρεσιών της Unilever
o    να αναλύσουμε την αποτελεσματικότητα των διαφημίσεων, διαγωνισμών και προωθητικών ενεργειών μας
o    να προσαρμόσουμε την εμπειρία χρήσης των διαδικτυακών μας τόπων στις προσωπικές σας προτιμήσεις, καθώς και για να αξιολογήσουμε τις (ανώνυμες και αθροιστικές) στατιστικές αναφορικά με την δραστηριότητα των χρηστών των διαδικτυακών μας τόπων, όπως π.χ. την ώρα της επίσκεψής σας, κατά πόσον έχετε επισκεφθεί ξανά τον ίδιο ιστότοπο, καθώς και ποιος ιστότοπος σας παρείχε σύνδεσμο προς τον ιστότοπό μας
o    να καθιστούμε ευκολότερη την χρήση των Ιστότοπων της Unilever και να προσαρμόζουμε καλύτερα τους Ιστότοπους και τα προϊόντα της Unilever στα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες σας
o    να βοηθήσουμε ώστε οι μελλοντικές δραστηριότητες και η εμπειρία σας στους Ιστότοπους της Unilever να πραγματοποιούνται ταχύτερα. Για παράδειγμα, ένας ισότοπος μπορεί να αναγνωρίσει ότι έχετε ήδη δώσει τα προσωπικά σας δεδομένα και επομένως να μην σας ζητήσει τα ίδια δεδομένα δεύτερη φορά
o    να συλλέξουμε πληροφορίες σχετικά με την συσκευή που χρησιμοποιείτε για να δείτε το περιεχόμενο των Ιστότοπων της Unilever, όπως την διεύθυνση IP ή τον τύπο φυλλομετρητή (Internet browser) ή λειτουργικού συστήματος που χρησιμοποιείτε και να συνδέσουμε τα στοιχεία αυτά με τα προσωπικά σας δεδομένα έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε ότι οι Ιστότοποι της Unilever θα σας παρέχουν την καλύτερη διαδικτυακή εμπειρία
·         μόνο όπου μας παρέχετε την συναίνεσή σας για να κάνουμε κάτι τέτοιο, να επικοινωνούμε μαζί σας αναφορικά με προϊόντα και υπηρεσίες που μπορεί να σας ενδιαφέρουν.  Περισσότερες πληροφορίες εδώ.
Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για:
o    να σας προτείνουμε προϊόντα και υπηρεσίες (συμπεριλαμβανομένων προϊόντων και υπηρεσιών τρίτων) που πιστεύουμε ότι μπορεί να σας ενδιαφέρουν
o    να σας παρέχουμε την δυνατότητα συμμετοχής σε διαγωνισμούς και προωθητικές ενέργειες
·         να σας παρέχουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίας που μας ζητάτε.  Περισσότερες πληροφορίες εδώ.
Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για:
o    για τους σκοπούς των διαγωνισμών ή προωθητικών ενεργειών στις οποίες έχετε δηλώσει συμμετοχή
o    να σας αποστείλουμε τις πληροφορίες, τα προϊόντα ή τα δείγματα που μας έχετε ζητήσει
o    για να απαντήσουμε στα ερωτήματα ή τα σχόλιά σας
Άμεσο Μάρκετινγκ (Direct marketing)
Θα σας αποστέλλουμε υλικό άμεσου μάρκετινγκ μόνο αν έχετε ρητώς συναινέσει στην αποστολή του ή αν έχετε προηγουμένως ζητήσει κάποιο προϊόν ή υπηρεσία από εμάς και το υλικό αυτό είναι συναφές ή σχετικό με το προηγούμενο αυτό αίτημά σας. Μπορείτε να επιλέξετε να λαμβάνετε υλικό άμεσου μάρκετινγκ από εμάς οποτεδήποτε και οποιοδήποτε υλικό επικοινωνίας και άμεσου μάρκετινγκ που θα λαμβάνετε από εμάς θα περιλαμβάνει τις απαραίτητες πληροφορίες και μέσα για να επιλέξετε να μην λαμβάνετε πλέον στο μέλλον άλλο τέτοιο υλικό.
Σε ποιους κοινοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;
Κατά γενικό κανόνα, δεν κοινοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε οποιονδήποτε εκτός του Ομίλου Εταιριών Unilever. Περισσότερες πληροφορίες για τον Όμιλο Unilever μπορείτε να βρείτε στην διεύθυνση http://unilever.com/aboutus/. Πάντως, υπάρχουν ορισμένοι έμπιστοι τρίτοι στους οποίους ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα.  Περισσότερες πληροφορίες εδώ.
Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τις πληροφορίες σας:
·         στους αντιπροσώπους μας στο χώρο των διαφημίσεων, του μάρκετινγκ και της προώθησης προϊόντων προκειμένου να διαπιστώσουμε και να αναλύσουμε την αποτελεσματικότητα των διαφημιστικών εκστρατειών και των προωθητικών ενεργειών μας
·         σε τρίτους που χρειάζονται για να παραδώσουμε ένα προϊόν ή υπηρεσία σε εσάς, όπως π.χ. σε υπηρεσίες ταχυδρομείου ή παράδοσης δεμάτων που θα σας παραδώσουν κάποιο προϊόν που έχετε παραγγείλει
·         σε αρχές επιβολής του νόμου ή σε κρατικές αρχές εφόσον έχουν τηρήσει τις νόμιμες διαδικασίας που προβλέπονται για να ζητήσουν την κοινοποίησης δεδομένων από εμάς
·         μόνο εφόσον μας παρέχετε την σχετική συναίνεσή σας, σε τρίτους που επιθυμούν να σας αποστείλουν πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και υπηρεσίες τους
·         σε τρίτους που παρέχουν υπηρεσίες, π.χ. επεξεργασίας δεδομένων, στην Unilever
·         σε παρόχους εργαλείων διαδικτυακής ανάλυσης (web analytics tool providers), όπως π.χ. στην Google ή στην Unica
Αν πράγματι προβούμε σε κοινοποίηση των προσωπικών σας δεδομένων σε τρίτους, διασφαλίζουμε ότι ο αυτός τρίτος θα χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα με τρόπο που ανταποκρίνεται τους όρους της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και ότι θα συμμορφώνεται με τις κείμενες διατάξεις των νόμων και κανονισμών προστασίας δεδομένων.
Που αποθηκεύουμε και χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;
Οι εξυπηρετητές φιλοξενίας (host servers) για τους Ιστότοπους της Unilever στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο βρίσκονται στην Δημοκρατία της Ιρλανδίας. Οι host servers για όλους τους υπόλοιπους Ιστότοπους της Unilever βρίσκονται είτε στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής είτε στην περιοχή της Ασίας – Ειρηνικού Ωκεανού (Σιγκαπούρη). Τα προσωπικά σας δεδομένα θα φιλοξενηθούν σε κάποια από της περιοχές αυτές, ανάλογα με την προέλευση του Ιστότοπου Unilever που χρησιμοποιείτε και θα μεταβιβαστούν και θα επεξεργαστούν εντός της περιοχής αυτής σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διατάξεις των νόμων και κανονισμών προστασίας δεδομένων.
Ενδεχομένως να χρειαστεί να μεταφέρουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε άλλη περιοχή και η συναίνεσή σας στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Απορρήτου συνεπάγεται και την συναίνεσή σας σε μια τέτοια μεταφορά (υπό την προϋπόθεση ότι η μεταφορά αυτή θα γίνεται πάντοτε σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διατάξεις των νόμων και κανονισμών προστασίας δεδομένων). Οφείλετε να γνωρίζετε ότι πολλές χώρες δεν παρέχουν το ίδιο επίπεδο προστασίας προσωπικών δεδομένων με αυτό που ενδέχεται να απολαμβάνετε στην χώρα σας. Παρόλα αυτά , υποσχόμαστε ότι θα απαιτούμε από οποιουσδήποτε επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα να εφαρμόζει μέτρα προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων και ότι θα δικαιούται να τα επεξεργάζεται μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες της Unilever.
Ασφαλής τήρηση των προσωπικών σας δεδομένων
Λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης για να τηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα ασφαλή και απαιτούμε από οποιουσδήποτε τρίτους χειρίζονται ή επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα για λογαριασμό μας να κάνουν το ίδιο. Η πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα είναι περιορισμένη προκειμένου να αποφευχθεί η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, η τροποποίηση ή η αθέμιτη χρήση τους και η πρόσβαση επιτρέπεται μόνο σε υπαλλήλους και αντιπροσώπους μας και μόνο στο βαθμό που είναι αναγκαίο να γνωρίζουν το περιεχόμενό τους (on a need-to-know basis).
Τα δικαιώματά σας και σε ποιόν να απευθυνθείτε
Αν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, σχόλια ή ανησυχίες σχετικά με το πώς χειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας επιλέγοντας τον σύνδεσμο Επικοινωνήστε μαζί μας στον Ιστότοπο Unilever που σας συνέδεσε με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Απορρήτου. Το αίτημά σας θα προωθηθεί στην αρμόδια εταιρεία του Ομίλου Unilever. Εναλλακτικά, μπορείτε να στείλετε ηλεκτρονική επιστολή στην διεύθυνση data.protection@unilever.com ή να μας στείλετε μια επιστολή στην διεύθυνση: Data Protection Office (Γραφείο Προστασίας Δεδομένων), Unilever UK Ltd, Springfield Drive, Leatherhead, Surrey, KT22 7GR.
Έχετε το δικαίωμα να μας ενημερώσετε αν:
·         δεν θέλετε να επικοινωνούμε μαζί σας στο μέλλον
·         θα θέλατε ένα αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που τηρούμε για εσάς
·         θα θέλατε να διορθώσουμε, ενημερώσουμε ή διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα από τα αρχεία μας
·         επιθυμείτε να αναφέρετε οποιαδήποτε αθέμιτη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων
Για να μας βοηθήσετε να ανταποκριθούμε στο αίτημά σας παρακαλούμε να μας παρέχετε το ονοματεπώνυμο και τα προσωπικά σας στοιχεία.
Τροποποίηση της Πολιτικής μας για την Προστασία Απορρήτου
Ενδέχεται να τροποποιούμε την παρούσα Πολιτική Προστασίας Απορρήτου κατά καιρούς αναρτώντας την ενημερωμένη έκδοση της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Απορρήτου στους Ιστότοπους της Unilever. Θα σας γνωστοποιούμε με εύλογο τρόπο κάθε ουσιαστική αλλαγή. Σας συστήνουμε να επισκέπτεστε την παρούσα ιστοσελίδα συχνά για να είστε πάντοτε ενημερωμένοι για το πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα.
Άλλες πολιτικές προστασίας απορρήτου της Unilever
Πέραν της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Απορρήτου, μπορεί να πραγματοποιηθούν συγκεκριμένες εκστρατείες ή προωθητικές ενέργειες στους Ιστότοπους της Unilever που θα διέπονται από επιπλέον όρους ή πολιτικές προστασίας απορρήτου. Σας συνιστούμε να διαβάσετε τους επιπλέον αυτούς όρους ή πολιτικές πριν να λάβετε μέρος σε οποιαδήποτε τέτοια εκστρατεία ή προωθητική ενέργεια καθώς θα πρέπει να συμμορφωθείτε με αυτούς τους όρους ή πολιτικές αν δηλώσετε συμμετοχή. Κάθε επιπλέον όροι ή πολιτικές θα είναι με εμφανή τρόπο διαθέσιμες σε εσάς στο αντίστοιχο Ιστότοπο της Unilever.