Διατροφή κατά της παιδικής επιθετικότητας

Διατροφή κατά της παιδικής επιθετικότητας

Η ανθρώπινη επιθετικότητα και βία είναι ένα ευρέως διαδεδοµένο φαινόµενο. Ορίζεται ως εχθρική, βλαπτική ή καταστρεπτική συµπεριφορά, που συχνά προκαλείται από µαταίωση, µπορεί να είναι ατοµική ή συλλογική.

Διαβάστε περισσότερα