Εικόνα σώματος: Η σχέση με τον καθρέπτη

Εικόνα σώματος: Η σχέση με τον καθρέπτη

Με  τον όρο εικόνα σώματος αναφερόμαστε στην εσωτερική αναπαράσταση που έχει ο καθένας από εμάς για την εξωτερική του εμφάνιση και συμπεριλαμβάνει τις σκέψεις και τα συναισθήματά μας σε σχέση με το σώμα μας και τα χαρακτηριστικά μας. Σε κάθε κοινωνία, η ιδανική εικόνα σώματος διαμορφώνεται από κοινωνικοπολιτιστικούς παράγοντες, όπως

Διαβάστε περισσότερα